Dragonis - Regulamin Serwisu Dragonis
Regulamin Serwisu Dragonis
Regulamin Serwisu
Dragonis

Objaśnienia

Administracja - Grupa ludzi wchodząca w skład zarządu Serwisu Dragonis. Ich głównym zadaniem jest pilnowanie przestrzegania niniejszego regulaminu, udoskonalanie serwisu oraz dbanie by serwis Dragonis działał bez zarzutu.

Założyciel - Osoba, która osobiście założyła Czat GG poprzez wypełnienie w tym celu odpowiedniego formularza oraz dokonała pierwotnej wpłaty za tymczasowe udostępnienie numeru GG należącego do serwisu Dragonis, na którym znajduje się Czat GG.

Obsługa - grupa ludzi wchodząca w skład częściowego zarządzania danym Czatem GG. Obsługę Czata GG wybiera Założyciel według swej własnej woli. Obsługa ma dostęp do komend czatowych pozwalających im poprawnie zarządzać Czatem GG oraz staff przed nickiem.

Czatowicz - Osoba która korzysta lub korzystała z Czata GG. Do Czatowiczów zaliczamy również Obsługę oraz Założycieli.

Testerzy - Losowa grupa Czatowiczów (lub 1 Czatowicz), która w odpowiednim czasie zadeklaruje chęć udzielenia pomocy podczas sprawdzania nowego skryptu. Ich głównym zadaniem jest w ograniczonym czasie testować daną komendę lub funkcje na Czacie GG oraz odpowiadać na pytania i prośby Administracji.

Vip, Boss - Rangi specjalne, które można zakupić w serwisie Dragonis lub uzyskać w odpowiednich eventach albo rankingach. Rangi specjalne Vip i Boss dają swym posiadaczom o wiele większe korzyści z czatowych gier i niektórych eventów czasowych. Testerzy mogą za swą pomoc otrzymać darmowe kody SMS od Administracji serwisu Dragonis, które następnie mogą użyć na zakup rangi specjalnej.

Król, Królowa - Rangi specjalne, które są przyznawane przez Czatowiczów raz w miesiącu na danym Czacie GG. Król i Królowa wybranego Czata GG otrzymują codzienne przez cały okres swego panowania czatowe profity (podczas logowania się na Czacie GG). Im dłużej trwa panowanie jednego Króla lub Królowej, tym większe profity otrzymują.

Czat GG - Indywidualny numer GG należący do serwisu GG Network połączony z platformą BotApi.

Staff - Znak specjalny znajdujący się przed nickiem osoby z Obsługi Czata GG. Znak ten symbolizuje poziom władzy na danym Czacie GG.


§1. Regulamin właściwy


1. Czatowicz jest zobowiązany do korzystania z serwisu Dragonis w sposób zgodny z niniejszym regulaminem.

2. W przypadku stwierdzenia, że Czatowicz narusza pk.1 Administracja zastrzega sobie prawo do:
- nałożenia Bana Globalnego na wszystkich Czatach GG serwisu Dragonis,
- tymczasowego zablokowania dostępu do strony internetowej www.Dragonis.pl,
- usunięcia konta danego Czatowicza z serwisu Dragonis,
- usunięcia (lub tymczasowego zablokowania) wszelkich darmowych "dodatków" otrzymanych podczas zakładania Czata GG.

3. Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści wysyłane na Czatach GG, przy czym deklaruje że takową odpowiedzialność ponosi Założyciel oraz Obsługa danego Czata GG.

4. W serwisie Dragonis mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść Administracja nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.

5. Czatowicz ma prawo korzystać z Czatów GG w serwisie Dragonis wedle swej własnej woli, lecz nie wolno mu:
- wykorzystywać Czata GG do działań niezgodnych z Polskim Prawem,
- próbować łamać zabezpieczenia stworzone przez serwis Dragonis,
- próbować, bądź realizować sprzedaż Czata GG jak i rang specjalnych,
- reklamować innych Czatów GG,
- spamować wiadomościami lub komendami,
- nadmiernie używać wulgaryzmów,
- obrażać innych Czatowiczów lub ich poglądy religijne,
- wysyłać treści o charakterze erotycznym lub pornograficznym jeśli na Czacie GG zalogowane są osoby nie pełnoletnie,
- używania numeru GG który uprzednio został zarejestrowany jako Bot GG lub Autoresponder,
- "bugować" czatowe gry oraz dodatki,
- tworzyć konta Multi (jedna osoba może korzystać z jednego numeru GG).

6. Założyciel ma prawo zablokować swój Czat GG oraz odblokować (za pomocą odpowiedniej do tego strony www) nie ponosząc żadnych kosztów, lecz odblokowanie Czata GG musi odbyć się nie później niż 30 dni od daty zablokowania inaczej Założyciel utraci swój Czat GG bezpowrotnie.

7. Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędne wysłane kody SMS przez Czatowiczów, usługi SMS Premium oraz błędnie zrealizowanych przelewów na rzecz serwisu Dragonis.

8. Czatowicz ma prawo przedłużać ważność Czata GG tylko jeśli:
- nie został on zablokowany przez Założyciela,
- nie upłynął ostateczny termin jego ważności,
- nie został zakwestionowany do usunięcia przez Administrację.

9. Czatowicz ma prawo wykupić reklamę dla Czata GG, lecz reklama musi spełniać następujące wymogi:
- Numer Czata GG musi należeć do serwisu Dragonis,
- treść reklamy nie może obrażać innych osób, społeczeństw, wyznawców religijnych, religii, poglądów religijnych,
- treść reklamy musi być zgodna z Polskim Prawem,
- treść reklamy nie może nawoływać do agresji, przemocy ani nienawiści,
- treść reklamy nie może być o charakterze erotycznym jak i pornograficznym,
- treść reklamy nie może nawiązywać do przekierowania odbiorców na inne Czaty GG nie będące własnością serwisu Dragonis.

10. Założyciel może utracić swój Czat GG jeśli żaden z Czatowiczów nie uiszczy opłaty za tymczasowe jego udostępnienie.

11. Administracja w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. , nr 101, poz 926 ze zm.) działa z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych Czatowiczów.

12. Dane osobowe Czatowiczów są rejestrowane podczas używania strony www (oraz niektórych czatowych komend), a ich przechowywanie służy jedynie do wewnętrznych celów Administracji związanych z jakością poprawy usług oraz statystykami.

13. Serwis Dragonis do danych osobowych z pk. 11 i pk. 12 zalicza takie dane jak:
- imię,
- datę urodzenia,
- lokalizacje,
- płeć,
- wszelkie inne dane użyte na Czacie GG przez Czatowiczów.

14. W celu realizacji (niektórych) konkursów Administracja ma prawo poprosić Czatowicza o szczegółowe dane osobowe (jak np, nazwisko czy adres zamieszkania). Czatowicz ma prawo nie przystać na takowa prośbę.

15. Na żądanie właściwego urzędu Administracja ma prawo ujawnić dane osobowe w poszczególnych przypadkach, jeśli jest to konieczne do celów przeprowadzenia postępowania karnego, zwalczania zagrożeń przez Policje, wypełniania zadań ustawowych państwowych urzędów ochrony danych osobowych, państwowych służb dochodzenia praw własności intelektualnej.

16. Czatowicz korzystający z serwisu Dragonis oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, w pełni go akceptuje oraz dołoży wszelkich starać by go przestrzegać.

17. Administracja zastrzega sobie prawa do nałożenia Bana Globalnego jeśli wykryje, że Czatowicz podał nie prawdziwe dane dotyczące swej osoby za pomocą komendy na Czacie GG lub formularza.


§2. Postanowienia końcowe
(i informacje dodatkowe)


1. Administracja dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu, jednakże nie zapewnia gwarancji, że serwis będzie działać bez awarii czy przerw technicznych.

2. Administracja zastrzega sobie prawa do wprowadzania zmian w skryptach jak i w niniejszym regulaminie. O takowych zmianach Administracja ma obowiązek poinformować Czatowiczów za pomocą aktualizacji na Czatach GG.

3. Każdy SMS Premium wysłany na numer Premium wiąże się z dodatkową opłatą wg cennika poniżej:
- SMS na numer 71 480 to koszt: 1,23 zł
- SMS na numer 72 480 to koszt: 2,46 zł
- SMS na numer 73 480 to koszt: 3,69 zł
- SMS na numer 74 480 to koszt: 4,92 zł
- SMS na numer 75 480 to koszt: 6,15 zł
- SMS na numer 76 480 to koszt: 7,38 zł
- SMS na numer 79 480 to koszt: 11,07 zł
- SMS na numer 91 400 to koszt: 17,22 zł
- SMS na numer 91 900 to koszt: 23,37 zł
- SMS na numer 92 022 to koszt: 24,60 zł
- SMS na numer 92 550 to koszt: 30,75 zł

4. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności serwisu Dragonis Czatowicz może zgłaszać je Administracji poprzez wysłanie e-maila na adres Administracja@Dragonis.pl lub SMS pod nr. 690 345 100 (numer zarejestrowany na sieć ORANGE)
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło